Protecció de dades

Assessorament a les empreses en el compliment i protocols d'actuació relatiu a l'ús, tractament i arxiu de dades personals. Elaboració d'informes de compliment i adaptació a la normativa i registre de suports de les dades.

Problemàtica amb tercers.

Reclamació per ús indegut de dades.