Dret bancari i financer

Dins d'aquesta àrea destaquem els següents aspectes:

  • Abusos i males pràctiques bancàries: Vici del consentiment amb efectes de nul·litat dels contractes
  • Participacions preferents
  • Cobertura de tipus d'interès o swaps
  • Clàusules sòl establertes en hipoteques
  • Hipoteques multidivisa
  • Warrants
  • Defensa execucions hipotecàries
  • Dació en pagament
  • Renegociació de deute