Immobiliari

Assessorament i assistència integral en els assumptes relacionats amb el sector immobiliari. Entre els assumptes podem destacar:

  • Hipoteques: Assessorament i defensa en temes de dret hipotecari i Embargaments
  • Dret de la Construcció: Defensem els seus drets en aquest àmbit
  • Compravenda: Assessorament durant el procés de compravenda i contractes del mateix
  • Propietat Horitzontal: Comunitats, Òrgans de Govern, Administradors de Finques i Propietaris
  • Contractes: Redactem i revisem contractes immobiliaris cas per cas de manera totalment personalitzada
  • Reclamació de defectes constructius i/o vicis ocults
  • Desnonaments