Dret concursal

L'equip de Concursal de GB Advocats compta amb una àmplia experiència, fruit de la seva participació en multitud de concursos de creditors.

Les principals qüestions tractades per aquest equip són:

  • Preparació i presentació de concursos de creditors voluntaris i necessaris
  • Impugnació i reconeixement de crèdits
  • Representació i defensa de creditors en totes les fases del procediment
  • Incidents concursals de resolució de contractes civils i mercantils, i exercici d'accions rescissòries
  • Preparació, redacció, propostes de conveni i la seva negociació amb els creditors
  • Preparació, redacció i negociació de plans de liquidació
  • Intervenció com a advocats-administradors concursals