Prevenció de blanqueig de capitals

Adaptació empresarial dels subjectes obligats per la normativa sobre prevenció i control del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Implementació i seguiment del Manual de prevenció i reunions i actes de l'òrgan de control intern.

Revisió anual i preparació dels informes preceptius i periòdics d'expert independent sobre el compliment de la norma.

Professional del Despatx Inscrit al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) per actuar com expert independent.