Arbitratge

Actuació com a àrbitres i com a defensa de part en procediments arbitrals. Professional del Despatx inscrit com a àrbitre al Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).