Dret societari

  • Contractes de tota mena
  • Constitució Societats
  • Augment / Disminució Capital
  • Compravenda accions i participacions
  • Impugnació Acords Socials, Defensa interessos minoria societària. Defensa interessos Junta d'Accionistes
  • Responsabilitat de l'Administrador Societari
  • Dissolució i liquidació de societats
  • Fusions-Adquisicions-Absorcions, operacions de MBO / MBI. Establiment de Filials
  • Contractació-Establiment d'Acords Para-Socials en societats. Contractes entre Socis
  • Patents i Marques