Carles Barutel Manaut

Fundador i soci del despatx
Advocat especialista en Dret Bancari i Mercantil


carles@gbadvocats.es

PERFIL PROFESSIONAL

 • Soci de GB Advocats, responsable de l'Àrea Mercantil.
 • 1979. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB).
 • 1981. Gestor Administratiu col·legiat.
 • 1990. Diplomat al Programa Desenvolupo de Directius (IESE).
 • 1996. Doctor en Dret Mercantil per la Universitat de Barcelona (UB).
 • 2007. Diplomat Programa Executive d'Otto Walter (OW) en desenvolupament de la direcció de persones.

Advocat en exercici des de 1980, amb pràctica abundant en la majoria de problemàtiques civils, mercantils, hipotecàries i concursals.

Especial formació i experiència en l'àmbit del dret bancari i financer, havent ostentat durant més de 25 anys el càrrec de Director d'Assessoria Jurídica d'una entitat bancària, així com el càrrec de Secretari del Consell d'Administració de diverses empreses immobiliàries, asseguradores, gestores de fons i sicavs.

També ha ostentat durant més de 5 anys la Secretaria de diversos òrgans interns de prevenció i control del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, en una entitat de crèdit i en companyies immobiliàries.

Temes principals de treball especialitzat actualment:

 • Reclamació de crèdits mitjançant exercici d'accions de responsabilitat d'administradors i mitjançant instar el concurs necessari de creditors.
 • Execucions judicials ordinàries i hipotecàries, i problemàtiques hipotecàries derivades: dacions en pagament, subrogacions, refinançaments.
 • Defensa judicial en operacions de permutes financeres.
 • Defensa judicial en operacions de valors i instruments híbrids.
 • Adaptació empresarial de subjectes obligats a la normativa de prevenció sobre blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Elaboració d'informes com a expert independent sobre compliment d'aquesta normativa.
 • Adaptació empresarial a la compliance guide exigida per la reforma de codi penal en matèria de responsabilitat de les persones jurídiques.
 • Seguiment i defensa de crèdits concursals.
 • Assessorament i resolució judicial i extrajudicial de problemàtiques societàries.

ALTRES ACTIVITATS

 • Professor durant més de 10 anys a l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d'Advocats de Terrassa.
 • Professor durant 3 anys de dret empresarial en el MBA de la EUNCET (Escola de Negocis adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

PUBLICACIONS

 • Les Targetes de Pagament i crèdit. Editorial Bosch, 1997.
 • Autor de diversos articles i conferències en l'àmbit del dret mercantil (targetes de crèdit, banca electrònica i comerç electrònic).

ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

 • Advocat Col·legiat nº 20.457 Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).
 • Advocat Col·legiat nº 724 del Col·legi d'Advocats de Terrassa.
 • Árbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).
 • Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) inscrit com a expert extern habilitat per a la realització d'informes independents sobre compliment de la normativa de control i prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.