Família i successions

  • Separacions i divorcis
  • Nul·litats matrimonials civils i eclesiàstiques
  • Guarda i custòdia
  • Modificació de mesures de Sentència de divorci
  • Reclamació, extinció i modificació de pensions
  • Regulació parelles de fet
  • Liquidació règim econòmic matrimonial
  • Acceptacions d'herència
  • Reclamació de legítimes i llegats
  • Partició d'herències