Iván López Cano

Advocat especialista en Dret Societari i Mercantil

ivan@gbadvocats.es


PERFIL PROFESSIONAL

  • 2004. Llicenciat en dret por la Facultat de Dret de la Universitat Abat Oliba (CEU).
  • 2010. Màster en Dret Societari, impartit per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, obtenint la condició i sent inscrit en l'ICAB com a especialista en Dret Societari.

ALTRES CURSOS FORMATIUS

  • Curs impartit per l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya "Aplicació de la llei concursal als cinc anys de la seva vigència".
  • Curs sobre l'extinció de deutes concursals davant la inexistència de béns o drets realitzables del concursat, impartit per l'ICAB.
  • Curs sobre l'aplicació pràctica concursal.
  • Curs de responsabilitat dels administradors socials, impartit per l'ICAB.
  • Conferències diverses dirigides a lletrats en exercici, impartits per magistrats i especialistes mercantils sobre matèria concursal i de responsabilitat dels administradors i consellers per deutes socials.
  • Curs monogràfic de dret urbanístic impartit per l'ICAB.

Actualment i des de l'any 2006 membre integrant del grup d'advocats del despatx GB Advocats, en l'àrea mercantil i processal i representant a empreses tant d'àmbit nacional com internacional, amb especial formació i experiència en l'àmbit del dret societari, entre altres aspectes, els serveis de constitució de societats, reformes estatutàries i reestructuracions societàries; i assessorant en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil: fusions i adquisicions, contractació mercantil, dret societari, bancari, financer i d'assegurances.